Využitie biometánu

Aktuality

7.6.2017 Bonett otevřel první plnicí stanici CNG vybudovanou s řetězcem MAKRO.

V Čestlicích Bonett otevřel první plnicí stanici CNG vybudovanou ve spolupráci s velkoobchodním řetězcem MAKRO. Během letošního roku bude zprovozněno dalších šest plniček na dalších pobočkách. Celý projekt zahrnující celkem deset stanic by měl být realizován do dvou let.

20.1.2017 Bonett otevřel plnící stanici v Hodoníně

Druhou plnící stanici v roce 2017 otevřel Bonett pro veřejnost v Hodoníně. Plnící stanice je umístěna v rámci ČS SHELL na ulici Brněnská v Hodoníně a zákazníkům je k dispozici NON-STOP.

10.1.2017 Bonett otevřel první plnící stanici v roce 2017

V Turnově byla na přelomu roku otevřena nová plnící stanice CNG. Bonett tak celkem provozuje v největší síť v ČR o celkovém počtu již 24 CNG stanic.

15.12.2016 BONETT otevřel novou plnicí stanici v Havlíčkově Brodu

Bonett v krátkém časovém horizontu otevřel další plnicí stanici CNG v Havlíčkově Brodu, kterou mohou využívat nejen osobní auta, ale také autobusy a nákladní vozy. Aktuálně má v portfoliu 23 stanic a chystá další. Do konce příštího roku chce mít Bonett až 40 stanic. Více v tiskové zrávě v sekci CNG news.

Zobraz všetko

Dôsledky neriadeného pripojovania slnečných elektrární do elektrickej prenosovej siete dnes významne sťažujú či znemožňujú možnosti nového pripojenia do elektrickej siete. To znamená, že ten, kto by chcel z bioplynu vyrábať elektrickú energiu v kogeneračnej jednotke a dodávať ju do siete, môže mať významný problém dostať schválenie k pripojeniu do siete. Rovnako nie je efektívne vyrábať teplo na poliach pri bioplynovej stanici, pretože ho nie je spravidla komu dodávať.

Biometán, teda vyčistený bioplyn, umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu spracovania a energetického využitia.

Biometán môže byť k spotrebnému miestu (vhodne umiestnená kogenerácia alebo mikroturbína, s možnosťou pripojenia a predaja vyrobenej elektriny i tepla) prepravovaný formou vtláčania do plynárenskej distribučnej siete. K dispozícii je i variant prepravy stlačeného biometánu pomocou transportných zásobníkov, alebo možnosť spotrebovávať biometán ako bio.CNG priamo. 

Biometán môže byť uvedenými spôsobmi použitý i na desiatky či stovky kilometrov dislokovanom pracovisku na výrobu tepla a elektrickej energie so zeleným bonusom.

Tento variant je v dnešnej “fotovoltaickej” dobe, kedy je pomerne zložité získať potrebnú kapacitu do elektrickej siete, efektívnym spôsobom, ako získať úžitok z bioplynu vyrobeného na poliach bez možnosti predaja elektriny a tepla.

Bonett je pripravený Vám pomôcť vybudovať ktorýkoľvek z uvedených variantov.

Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás. Sme Vám k dispozícii.